ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ

Προωθητικό video για εξεύρεση συγχρηματοδότησης με σκοπό τη δωρεάν διανομή καινοτόμου μπάλας και σε τυφλά παιδιά αλλά και γενικά σχολεία

Multimedia proposal for Co-funding in Greek language